Hjem - Lions Kolt-Hasselager

Menu

Søg om støtte

Søg om støtte

Normalt donerer klubben en gang om året en række støttebeløb til lokale foreninger og institutioner som beskrevet nedenfor, men pga. corona pandemien har klubben ikke kunnet gennemføre flere af de indtægtsgivende aktiviteter. Derfor må vi desværre aflyse den normale uddeling af donationer indtil videre .

Hvis du er aktiv i en forening der har et humanitært, socialt indhold, vil du have mulighed for at søge økonomisk støtte fra os. Støtten gives ikke til driftsudgifter eller lønninger men til enkeltstående aktiviteter eller indkøb af aktiver.

Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og som hovedregel heller ikke til studie- eller rejseformål, områder der hører under det offentliges opgaver.

Støtte kan aldrig tildeles kommercielle, religiøse eller politiske aktiviteter. 

Formular til ansøgning om donation rekvirerer du via brev eller mail til formanden for Støtteudvalget:

Jan Ulrich Jensen, Skovhøj 107, 8361 Hasselager
jan_ulrich_jensen ved hotmail prik com

Den udfyldte ansøgning om donation sendes pr. brev eller mail til ovennævnte senest d. 30. september.

Ansøgningerne bliver behandlet af klubbens støtteudvalg i løbet af oktober måned, hvorefter ansøgerne informeres. Støtteudvalget kan også på eget initiativ foreslå emner til modtagelse af støtte.

Uddeling af støttebeløb sker i forbindelse med klubbens bankospil søndagen før 1. søndag i advent i KHIF-hallen i Hasselager, hvortil støttemodtagerne bliver inviteret og får overrakt støttebevis.

Det tildelte støttebeløb skal anvendes i løbet af de næste 12 måneder.

På siden "Donationer" kan du se hvad vi har uddelt støtte til ved den seneste uddeling.

Følg Lions