Hjem - Lions Kolt-Hasselager

Menu

Om Lions

Lions er en verdensomspændende NGO organisation, som via medlemmernes frivillige arbejde gennemfører aktiviteter og derved skaffer midler, som doneres til lokale og internationale humanitære og velgørende formål.
Organisationens drift betales af medlemmerne således at 100% af aktiviteternes overskud anvendes til donationer. 

Lions formål

  • at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk

  • at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab

  • at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd

  • at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse

  • at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser

  • at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed

Fakta om Lions

Se fakta om Lions på Lions Danmarks hjemmeside
 


 

Følg Lions