Lions Kolt-HasselagerVelkommenAktiviteterDonationerKontakt os   
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Ansøgning om støtte

Hvis du er aktiv i en forening der har et humanitært, socialt indhold, vil du have mulighed for at søge økonomisk støtte fra os. Støtten gives ikke til driftsudgifter eller lønninger men til enkeltstående aktiviteter eller indkøb af aktiver.

Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og som hovedregel heller ikke til studie- eller rejseformål, områder der hører under det offentliges opgaver.

Støtte kan aldrig tildeles kommercielle, religiøse eller politiske aktiviteter. 

 

Ansøgning om støtte skal sendes pr. brev eller mail til vores præsident

Jan Kruse Jensen, Baunevej 19, 8361 Hasselager

senest d. 31. december.


Ansøgningerne bliver behandlet af klubbens støtteudvalg, som fremlægger sin indstilling til afstemning på klubmødet i januar måned, hvorefter ansøgerne informeres. Støtteudvalget kan også på eget initiativ foreslå emner til modtagelse af støtte. 


Den bevilgede støtte uddeles ved klubbens årlige 'Lokale gaveregn' der normalt falder ved klubmødet den 1. torsdag i marts måned i Kolt Forsamlingshus, hvortil gavemodtagerne bliver inviteret og får overrakt støttebevis.

Det tildelte støttebeløb skal anvendes indenfor det samme kalenderår.

 

På siden "Donationer " kan du se hvad vi har uddelt midler til ved den seneste 'Lokale gaveregn'.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark