Lions Kolt-HasselagerVelkommenAktiviteterDonationerKontakt os   
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Hvad er Lions ? Få et indblik i Lions ved at se denne film på Youtube

Lions formål:

 • at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk
 • at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab
 • at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd
 • at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse
 • at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser
 • at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed 

Fakta om Lions:

 • Oprettet i USA i 1917 på en tid, hvor mange syntes, at verden behøvede mere medleven og mindre selvoptagethed.
 • Grundstammen er de lokale klubber.
 • En klub har typisk 20 til 40 medlemmer.
   
 • Kom til Danmark i 1950. I dag er der knap 300 klubber med tilsammen 7.000 medlemmer.
   
 • På verdensplan er der 1,4 millioner medlemmer fordelt på 45.000 klubber i mere end 200 lande.
   
 • Klubberne har en meget stor selvbestemmelsesret inden for nogle overordnede rammer.
   
 • Engagerer sig ofte i samfundets forhold, men ikke politisk og ikke religiøst.
   
 • Medunderskriver af FN's Charter og har som følge heraf fast sæde i forsamlingen.
   
 • Har tilsluttet sig FN's deklaration om menneskerettigheder og arbejder for samfundsforståelse og fred.
   
 • Blev i 2007 kåret af Financial Times som den mest effektive NGO (Non Governmental Organization).
   
 • Lions Danmark donerer årligt omkring 35-45 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og lokale formål i nærområdet
 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark